Používá technologii služby Blogger.

Vyhledávání

WEEKEND - KUS KOLÁČE & KCHJ

Výjimečně jsem tento víkend zůstala v Praze a i přesto, že jsem původně měla jiné plány, byl to docela fajn víkend.Nebudu vám lhát, vztahy nejsou easy a většinou to nikdy nedopadne tak, jak chcete (to tedy alespoň platí u mě). Nejbližší opět ví a více to tu rozebírat asi nebudu:)


Nicméně v sobotu jsem se probudila do zasněženého rána. Měla jsem původně takovou náladu, že zůstanu celý den v posteli. Jelikož jsem si ale potřebovala zlepšit náladu a dlouho jsem chtěla na skořicového šneka do Kus Koláče, vydala jsem se kolem 10:30 tam. A navíc to mám asi 5 min chůze. 


Nicméně když jsem tam přišla, tak tam zbývaly dva kousky a slečna mi ještě ten druhý menší dala jako bonus, což doopravdy "made my day" a moc děkuji 🤍, jelikož mojí smutnou náladu to fakt zlepšilo!


Potom následoval takový klasický víkendový den, kdy jsem si uklidila, vyprala, zorganizovala to, co jsem chtěla a potřebovala.


Odpoledne jsem chtěla ještě pokoupit pár věcí, tak jsem vyrazila asi na dvě hodiny do města a večer si dala chill v posteli a film.


Dnešek byl ale ve znamená brunche, kdy jsem vyrazila na vejce benedikt s Verčou do Kavárny co hledá jméno. Veru miluje vejce benedikt, ale v KCHJ nikdy nebyla, takže to byla jasná volba!


K tomu cappuccino a dvě mimózy a můžu mluvit za obě, že jsme si to fakt užily.


Musím říct, že i jsem si dnes říkala jak moc se mi líbí, jak kamarádství funguje. Když mě bylo špatně, tak mi pomohla Veru a dneska jsem tu pro ní byla zase já. A takhle to je správně a mělo by to tak fungovat! Uvědomila jsem si a budu to dělat fakt často, že si prostě těch lidí kolem sebe tak vážím a důležité jim to také říkat, takže děkuju!


Nicméně to je ještě jen narážka na předchozí TérsDiary, kdy ta osoba toto trochu nechápala, no prostě nebyla kamarádka:)


Takže říkejte lidem, že je máte rádi a neberte je jako samozřejmost!


Já jdu ještě uvařit véču a pak možná ještě na vínko, tak doufám, že jste si svůj víkend taky užili!:)


---


I'm not going to lie to you, relationships are not easy and most of the time it never turns out the way you want it to (at least that's true for me). Again, my closest ones know what I am talking about but I won't go into more details here:)


Anyway, on Saturday I woke up to a snowy morning. I was originally in the mood to stay in bed all day. However, since I needed to enhance my mood and had been wanting to go to grab a Cinnamon Snail to Kus Koláč for a long time, I headed over there around 10:30. Plus, it's about a 5 minute walk from my flat. 


However, when I got there, there were two pieces left and the lady gave me the other smaller one as a bonus, which really "made my day" and thank you again 🤍 as it really improved my sad mood yesterday!


Then followed such a classic weekend day when I cleaned, did laundry, organized what I wanted and needed.


In the afternoon, I wanted to buy a few more things, so I went to the town for about two hours, and in the evening I had a chill in bed and watched a movie.


But today was a brunch day, when I went out for eggs benedict with Verča to Kavárna co held jméno. Verča loves eggs benedict, but has never been to KCHJ, so it was the choice straight away!


We had a cappuccino and two mimosas to go with it, and I can speak for both of us that we really enjoyed it.


I have to say that even I was thinking today how much I love how the friendship works. When I was sad and feeling great, Verča helped me and today I was there for her. And that's the way it's supposed to work! I've realized and will do it really often that I just appreciate the people around me so much and its important to tell them that too, so thank you!


Anyway, this is still just a hint to the previous TérsDiary where the person kind of didn't get it, well she just wasn't a friend really:)


So tell people you like them and don't take them for granted!


I'm off to make some more things at home and then maybe go for wine, so I hope you enjoyed your weekend too!:)

Žádné komentáře